De Achterblijvers

Het bijzondere kwelderlandschap tussen Wierum en Moddergat is aan het verdwijnen. Door de stijging van het water worden de kweldersdoor het wassende water weggeknabbeld, gezogen en geslagen. Daarmee komt naar mijn idee de geschiedenis, die hier in opgeslagen is door de tijd heen, weer tevoorschijn. De Achterbliuwers zijn degenen die achterbleven na de grote stormen waarbij zoveel vissers op zee bleven. Hoe hebben ze zich gevoeld? Met de honger in de hals blijft er niet zoveel te raden over, eten moest er komen! En de kinderen, de kinderen van de toekomst. Wat staat hen te wachten?