Levenslijnen

Cocons dragen sporen van de tijd, bewaard gebleven door de eeuwen heen.