Buidelkommen

Het landschap van Noard East Fryslân heeft mij geïnspireerd tot het maken van buidelkommen. De klei, in voren blauwig glanzend op het veld, de hoge luchten en het besef van de geschiedenis van dit land gewonnen uit zee, roepen een gevoel van ontzag bij mij op.