Wietske Hellinga

Adiantum Werkplaats

In 2004 ontdekte ik de klei; het ideale materiaal om mijn ideeën mee vorm te geven. In 2006 ben ik begonnen met leren draaien, de eerste beginselen hiervoor en alle klussen die je tegenkomt wanneer je een eigen keramiek werkplaats hebt, heb ik geleerd van Dineke Taal. In 2007, 2008 en 2009 volgde ik zomercursus bij Joop Crompvoets, in 2008/2009 kreeg ik les van Inge van de Louw en Frans van den Brink, zij hebben mij op weg geholpen naar het ontwikkelen van een eigen stijl in de keramiek. Mijn Barokserie is in deze periode ontstaan. Van 2010 tot en met 2015 heb ik deel uitgemaakt van de werkgroep keramiek in Meppel, onder de bezielende leiding van Nirdosh Petra van Heesbeen. Gedurende deze laatste jaren heb ik mijn Schelp-en Wadserie ontwikkeld.
Sinds 26 mei 2016 ben ik lid van de NVK, de beroepsvereniging voor keramisten in Nederland. 

Vanaf het eerste begin is het bos, en met name de varens, een favoriet thema dat ik verwerk in de klei. Ook het dichtbij gelegen wad en het prachtige licht vraagt om een vertaling naar mijn werk. Tegenwoordig zie ik enorme mogelijkheden voor me wanneer ik zeer oude, monumentale gebouwen bezoek. Als eerste heeft de kerk in Jorwert mij tot nieuw werk gebracht, namelijk de serie 'Levenslijnen' waarmee ik de geschiedenis probeer te vertalen naar keramische objecten. Het functionele aspect is hier niet meer aanwezig. Wat mij intrigeert zijn omhulsels, cocons, peulvormen. Ook de combinatie met andere materialen wordt steeds belangrijker, evenals het creëren  van installaties waarin niet het keramische aspect belangrijk is, maar het verhaal wat wordt verteld.
Al vanaf de tijd dat ik op de AKV St. Joost rondliep, ben ik geïntrigeerd door grafische technieken. Pas vorig jaar, in 2017,  was het moment gekomen om me daarin verder te verdiepen. Met name het etsen, het bewerken van de huid blijft ongekende mogelijkheden bieden. En alhoewel ik de gedrukte lijn prachtig vind, is de etsplaat, de bewerkte keramische huid, voor mij het echte kunstwerk.

Werkwijze

Ik draai met franse klei op de electrische schijf, als de symmetrische basisvorm staat ga ik verder met het vormen met de hand. De objecten zijn een combinatie van franse grès, porseleinklei, boetseerklei en een enkele keer aangevuld met een fotolithografie.
Mijn werk lijkt uit een complete chaos te ontstaan; het is een spontane improvisatie en een directe uiting van mijn gevoel - daar is de chaos -  Het tactiele aspect; de zachte klei onder mijn handen en het doorleefde thema van dat moment roepen associaties op die zich meteen vertalen naar de amorfe klei en mijn vingers die het bewerken.
Mijn keramische objecten vertellen hun verhaal, dragen de sporen van onze historische ervaring. Deze manier van werken - ik kan niet anders-
is verwant aan het lyrisch-abstract werken zoals we dat in de schilderkunst kennen.