algen/ fossiel als object

twee nieuwe objecten krijgen vorm, maar hoe zal het er uit gaan zien?